TRANSPARÈNCIES PER OBRIR L’ESPAI

Amb la barana PUNT-FIX by CRISANGLASS, s’aconsegueixen uns dissenys adaptats als elements estructurals, mantenint les formes de disseny arquitectònic sense interferències.

PUNT-FIX